Datum laatste herziening: 1 januari 2018

De basis voor onze zakelijke activiteiten is het toevertrouwen van persoonlijke gegevens en vertrouwelijke informatie aan KLDiscovery. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens te beschermen, zoals vereist door wetgeving, een overeenkomst of gewoonweg uit fatsoen. We adviseren u om de onderstaande verklaringen door te lezen, waarin uitgelegd wordt hoe we uw aan ons toevertrouwde persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken.

Doel

Dit privacybeleid is bedoeld om de gecombineerde activiteiten van de KLDiscovery-groepsmaatschappijen wereldwijd te dekken. De KLDiscovery-groepsmaatschapijen bestaan uit de entiteiten LDiscovery, LLC en diens dochtermaatschappij LDiscovery Tx, LLC samen met Kroll Ontrack, LLC (allemaal geregistreerd in de Verenigde Staten) en LD International Holdings Limited (geregistreerd in Engeland en Wales) samen met diens dochtermaatschappijen. Deze gecombineerde entiteiten worden hieronder aangeduid als KLDiscovery.

Informatie die we van klanten ontvangen

Als eDiscovery-bedrijf wordt het overgrote deel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen en bewaren verstrekt door klanten in plaats van rechtstreeks door individuen. Daartoe behooren vaak naam, adres, e-mailadres, inhoud e-mail, fileshares en andere gegevens. Persoonlijke gegevens die namens klanten wordt verstrekt, wordt alleen gebruikt voor de zakelijke doeleinden, die worden gedefinieerd in de overeenkomst tussen de klant en KLDiscovery. De gegevens worden niet gedeeld met derde partijen, tenzij anders overeengekomen en in een dergelijk geval uitsluitend voor het leveren van diensten aan de klant.

Als een individu toegang wil tot de persoonlijke gegevens die door een klant verstrekt zijn aan KLDiscovery, of deze gegevens wil corrigeren, wijzigen of foutieve informatie wil wissen, moet dit verzoek in eerste instantie indienen bij de betreffende klant. Ook als een individu het gebruik of delen van diens persoonlijke gegevens wil beperken, moet het verzoek bij de betreffende klant worden ingediend.

Informatie over bezoekers van onze website

We verzamelen algemene informatie over het gebruik van onze websites, zoals gedeelten die gebruikers het vaakst bezoeken en diensten die ze het meeste gebruiken. We gebruiken alleen verzamelde gegevens die geen individuele bezoekers van onze website kunnen identificeren. Met deze informatie kunnen we bepalen wat het meest nuttig is voor onze gebruikers en hoe we doorlopend een betere algemene online ervaring kunnen creëren. We kunnen deze algemene informatie ook gebruiken en delen met onze zakenpartners, zodat ze ook inzicht kunnen krijgen in het gebruik van deze website.

Hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken

U kunt gebruikmaken van onze website zonder persoonlijke informatie over uzelf te verstrekken. Met persoonlijke informatie bedoelen we informatie die gebruikt kan worden om u te identificeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw voornaam en achternaam, woonadres, e-mailadres of andere contactgegevens.

Als u ervoor kiest om uw persoonlijke informatie aan ons te verstrekken via een online registratieformulier, kunnen we deze gebruiken om contact met u op te nemen via e-mail, telefoon, direct mail of andere communicatiemiddelen om u te voorzien van door u aangevraagde informatie of diensten. Als u niet langer wilt dat wij contact met u opnemen, moet u een e-mail sturen naar het adres dat onderaan dit privacybeleid staat aangegeven.

Indienen curriculum vitae

Als u ervoor kiest om uw curriculum vitae in te dienen, zullen we persoonlijke informatie over u verzamelen, zoals uw naam, locatie en e-mailadres. Als u een curriculum vitae indient, kunt u er ook voor kiezen om gegevens over uw carrière en andere persoonlijke informatie zoals adres, telefoonnummer, geslacht en nationaliteit aan ons te verstrekken.

Informatie bekendmaken en bewaren

We kunnen persoonlijke informatie delen met onze aangesloten of verwante entiteiten in verband met het leveren van diensten aan u en onze klanten, en met bedrijven die diensten aan ons leveren met inbegrip van, maar niet beperkt tot, orderverwerkings- en e-commerce-providers. Een dergelijke bekendmaking is strikt beperkt tot het leveren van onze diensten.

We zullen door u verstrekte persoonlijke gegevens, of informatie over uw afzonderlijke bezoeken van deze website, niet bekendmaken aan derde partijen behalve indien noodzakelijk voor sollicitaties of andere diensten die u hebt aangevraagd, met uw toestemming, of als we van mening zijn dat dit vereist wordt door de wet. We kunnen echter, zoals hierboven aangegeven, algemene informatie over het gebruik van onze website vastleggen en delen met onze zakenpartners. Als deze methode in de toekomst zal veranderen, zullen we dit beleid bijwerken en een optie tot terugtrekking aanbieden aan individuen, voordat hun persoonlijke informatie wordt gedeeld met een niet-tussenpersoon van een derde partij.

Van KLDiscovery kan ook vereist worden dat persoonlijke informatie of vertrouwelijke informatie van een individu wordt bekendgemaakt als antwoord op een rechtsgeldig verzoek door overheidsinstanties, met inbegrip van het voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingseisen.

Persoonlijke gegevens die verstrekt worden aan KLDiscovery, worden alleen zolang bewaard als vereist voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zoals het leveren van diensten aan u en onze klanten.

In het geval van verdere doorgifte aan derde partijen van persoonlijke gegevens van individuen die woonachtig zijn in de EU, die KLDiscovery heeft ontvangen en onderhevig zijn aan het EU-US Privacy Shield, of van individuen die woonachtig zijn in Zwitserland, die KLDiscovery hebben ontvangen en onderhevig zijn aan het Swiss - EU Privacy Shield, is KLDiscovery primair aansprakelijk voor acties en verzuim van zulke derde partijen. KLDiscovery zal ervoor zorgen dat zulke derde partijen beveiligings- en gegevensverwerkingsmaatregelen zullen aanhouden die in overeenstemming zijn met door KLDiscovery voorgeschreven normen, voordat zulke persoonlijke gegevens worden overgedragen.

Beveiliging

We stellen alles in het werk om alle persoonlijke gegevens die we ontvangen, ook die van u, te beschermen. We gebruiken verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens zijn beschermd tegen:

  • Ongeautoriseerde toegang
  • Verkeerd gebruik of bekendmaking
  • Ongeautoriseerde aanpassing of wijziging
  • Onrechtmatige vernietiging of onbedoeld verlies

Al onze medewerkers en agenten die toegang hebben tot of betrokken zijn bij de verwerking van persoonlijke gegevens, nemen de vertrouwelijkheid van zulke persoonlijke gegevens in acht.

Het internet is desondanks een open systeem. Ondanks dat we standaard inspanningen en beveiligingsmethoden gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de beveiliging van persoonlijke gegevens die u aan ons hebt vertrekt niet garanderen.

U moet zich er bewust van zijn, dat op onze websites links kunnen staan, die doorverwijzen naar externe websites die beheerd worden door andere organisaties. Zij kunnen, net zoals wij, persoonlijke gegevens van bezoekers van hun website verzamelen. We kunnen de inhoud of privacymethoden van externe websites niet garanderen en zijn niet aansprakelijk voor zulke websites.

Wijzigingen van dit privacybeleid

Als we besluiten om ons privacybeleid te wijzigen, zullen we deze wijzigingen hier plaatsen, zodat u altijd op de hoogte bent van welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we deze kunnen gebruiken en of we deze aan iemand bekendmaken.

Toestemming

Door persoonlijke gegevens te verstrekken, stemt u in met het gebruik van uw persoonlijke gegevens zoals aangegeven in dit privacybeleid.

Uw rechten

U hebt de volgende rechten:

  • Het recht om te bekijken welke persoonlijke gegevens we van u hebben bewaard; en
  • Het recht om fouten in uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren of (in bepaalde omstandigheden) uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.

Iemand die wenst dat de bovenstaande rechten worden uitgeoefend en/of dat het gebruiken of delen van diens persoonlijke gegevens wordt beperkt, moet contact opnemen met KLDiscovery via de middelen die zijn aangegeven in de onderstaande sectie Contact.

Naleving van de EU-US en Swiss-US Privacy Shield-kaders

KLDiscovery voldoet aan het EU-US Privacy Shield-kader en het Swiss-U.S. Privacy Shield-kader die uitgevaardigd zijn door het U.S. Department of Commerce ( Amerikaanse ministerie van Economische Zaken) met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie, die overgedragen wordt vanuit de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten. KLDiscovery heeft aan het Department of Commerce ( Amerikaanse ministerie van Economische Zaken) officieel verklaard dat het de Privacy Shield-principes in acht neemt. Als er een tegenstrijdigheid is tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de principes van het Privacy Shield, gelden de principes van het Privacy Shield. Om meer te weten te komen over het Privacy Shield-programma en om onze officiële verklaring te bekijken, zie https://www.privacyshield.gov/.

KLDiscovery is onderhevig aan onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission (FTC, Amerikaanse federale handelscommissie) met betrekking tot de principes van het Privacy Shield.

In overeenstemming met de principes van het EU-US en Swiss-US Privacy Shield, zet KLDiscovery zich in om klachten over uw privacy en het door ons verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke gegevens op te lossen. Europese individuen met vragen of klachten m.b.t. dit privacybeleid moeten eerst contact opnemen met KLDiscovery, door gebruik te maken van de contactgegevens in de onderstaande sectie Contact.

KLDiscovery verklaart verder dat onopgeloste privacyklachten onder de principes van het EU-US en Swiss-US Privacy Shield worden voorgelegd aan BBB EU PRIVACY SHIELD, een non-profitprovider voor het oplossen van geschillen in de Verenigde Staten, die wordt beheerd door het Council of Better Business Bureaus. Als u niet tijdig een ontvangstbevestiging van uw klacht ontvangt of als de behandeling van uw klacht tekort schiet, ga dan naar www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ voor meer informatie en om een klacht in te dienen.

Mocht uw klacht niet worden opgelost via deze kanalen, is onder bepaalde omstandigheden een bindende arbitrage-optie mogelijk voor een Privacy Shield-commissie.

Contact

Als u vragen hebt over hoe u persoonlijke gegevens worden gebruikt, of als u toegang wilt tot uw persoonlijke gegevens, of u wilt deze corrigeren of verwijderen, moet u contact opnemen met Jason Davison via jason.davison@krolldiscovery.com. U kunt een brief sturen naar: KLDiscovery, Attn: Jason Davison, 8201 Greensboro Drive, Suite 717, McLean, VA 22102