Zorgaanbieders zijn vaak het doelwit van rechtszaken, overheidsonderzoeken en cyberaanvallen.

Medische patiëntengegevens, vertrouwelijke informatie, persoonsgegevens: zorgorganisaties zijn verstrengeld in complexe, gevoelige gegevens die onderhevig zijn aan ingewikkelde regelgeving. Voor zorgaanbieders die geconfronteerd worden met juridische problemen of problemen op het gebied van regelgeving kunnen effectieve planning en ultramoderne technologie het vooruitzicht aanzienlijk verbeteren.

Vertrouwelijke gegevens beschermen

Innovatieve technologie identificeert, verifieert en beschermt continu vertrouwelijke gegevens.

Tijdens het eDiscovery-proces van verzamelen, evalueren en produceren van elektronisch opgeslagen informatie kan vertrouwelijke informatie onbedoeld worden vrijgegeven. Met de AutoRedaction-technologie van KLDiscovery wordt persoonlijke informatie herkend en automatisch onleesbaar gemaakt, zodat juridische teams volledige controle hebben om elke bewerkte versie te evalueren en goed of af te keuren.

Geredigeerde documenten in een spread.

In de zorgbranche zijn rechtszaken onvermijdelijk; KLDiscovery zorgt ervoor dat organisaties een herhaalbaar en verdedigbaar eDiscovery-proces tot stand kunnen brengen.


Informatiebeheer

Onze Unified Archive-oplossingen kunnen enorme hoeveelheden data hanteren om bigdata-uitdagingen aan te gaan en te voldoen aan de eisen m.b.t. informatiebeheer.

Eén systeem voor al uw gegevens


Verzamelen, verwerken & evalueren

Een end-to-end oplossing, gehost in een van onze datacenters of in de cloud, waardoor slimmere manieren mogelijk worden gemaakt om uw procesvoerings- of onderzoeksdocumenten te verzamelen, verwerken, evalueren en beheren.

Ontdek nieuwe methoden
Hangslot met gegevensstempel.

Snel handelen bij een datalek.

Met eDiscovery-technologie kan de omvang van het lek worden bepaald en wordt een mogelijke rechtszaak voorbereid.

Als er een datalek optreedt bij een zorgorganisatie, moet er snel worden gehandeld. Om de omvang van gelekte persoonsgegevens te bepalen, kunnen zorgorganisaties gegevens op een evaluatieplatform van KLDiscovery laden, zodat gezocht kan worden naar vertrouwelijke getallenpatronen en het risiconiveau kan worden bepaald. Als er een proces wordt aangespannen is de Discoverydatabase al actief en is het evaluatieteam snel voorbereid.