Copyright© 2020 KLDiscovery. All Rights Reserved.

The information contained in this website including any images published is subject to copyright and may not be distributed, modified, reproduced in whole or in part without the prior written permission of KLDiscovery.

KLDiscovery™, the KLDiscovery Logo™, Ontrack™, Ibas™ and other brand names used on this website are trademarks of KLDiscovery Ontrack, LLC or other members of the KLDiscovery group of companies.

KrolLDiscovery™ and the KrolLDiscovery Logo™ are registered trademarks or trademarks of Kroll, LLC or its subsidiaries in the United States and other countries and are used under licence by the KLDiscovery group of companies.

KLDiscovery is a group of companies specialising in electronic discovery and data recovery solutions and its parent company, KLDiscovery Inc, trades on the OTC Pink Sheet Market in the United States.

LD International Holdings Limited en dochtermaatschappijen
Openbaarmaking conform de Modern Slavery Act 2015 (wet in het VK inzake moderne slavernij van 2015)

Deze openbaarmaking is conform de Modern Slavery Act 2015 (wet in het VK inzake moderne slavernij van 2015) en geldt voor LD International Holdings Limited, Kroll Ontrack Limited en KLDiscovery Limited, alle bedrijven die geregistreerd zijn in Engeland en Wales (de “KLDiscovery-groep”) voor het boekjaar tot 30 september 2016.

De KLDiscovery-groep is wereldwijd actief als een provider van eDiscovery-oplossingen, alsmede gegevensherstelproducten en diensten. De KLDiscovery-groep is van mening dat eDiscovery of gegevensherstel niet in een hoge gevarencategorie vallen voor slavernij en mensenhandel, aangezien deze technische oplossingen zijn, die gebruikmaken van bedrijfseigen technologie van de KLDiscovery-groep of gelicentieerd zijn door een beperkt aantal ontwikkelaars van zulke technologie. Op deze basis kan de KLDiscovery-groep weinig doen om z'n leveringsketens te controleren. De KLDiscovery-groep blijft echter waakzaam bij alle zakelijke activiteiten van de groep en zal controleren op verdachte activiteiten, waarbij ook onze leveranciers verdacht kunnen worden van betrokkenheid bij slavernij of mensenhandel.

Ondanks het bovenstaande garandeert de KLDiscovery-groep dat het volgende wordt ondernomen:

  • Waarborging dat correcte arbeidsprocedures worden geïmplementeerd, zodat medewerkers een veilige werkomgeving hebben;
  • Naleving van alle arbeidswetgeving en -regelgeving in het Verenigd Koninkrijk; en
  • Toepassing van een meldingsprocedure voor medewerkers, die vinden dat hun welzijn, of dat van de KLDiscovery-groep, wordt aangetast.

Deze openbaarmaking is goedgekeurd tijdens een bestuursvergadering van de directeuren van LD International Holdings Limited, Kroll Ontrack Limited en KLDiscovery Limited tijdens bestuursvergaderingen op 29 juni 2017.