vrijdag 20 december 2019

Pivotal Acquisition Corp. voltooit fusie met KLDiscovery

NEW YORK en MCLEAN, Va. (VS) – 20 december 2019 – Pivotal Acquisition Corp. (‘Pivotal’ of de ‘Onderneming’), een openbare beleggingsmaatschappij, en KLDiscovery (‘KLD’), een gerenommeerde internationale leverancier van elektronische opsporings-, informatiebeheer- en datahersteldiensten, hebben vandaag de voltooiing van de eerder aangekondigde fusie en de uitgifte van $ 200 miljoen aan converteerbare obligaties bekendgemaakt. In verband met de voltooiing van de fusie kreeg de gecombineerde onderneming de naam KLDiscovery Inc.

Over KLDiscovery

KLDiscovery levert technologische diensten en software om advocatenkantoren, bedrijven, overheidsinstanties en consumenten te helpen bij het oplossen van complexe dataproblemen. Het bedrijf, met meer dan 40 locaties in 20 landen, is wereldleider op het gebied van het leveren van hoogwaardige oplossingen voor eDiscovery, informatiebeheer en dataherstel ter ondersteuning van geschillen, het naleven van regelgeving, interne onderzoeken, dataherstel en de managementbehoeften van onze klanten. Al meer dan 30 jaar biedt KLDiscovery diensten aan op het gebied van gegevensverzameling en forensisch onderzoek, early case assessment, elektronische opsporing en gegevensverwerking, applicatiesoftware en datahosting voor online documentbeoordelingen en beheerde documentreviewdiensten. Daarnaast levert KLDiscovery via het wereldwijde Ontrack Data Recovery-netwerk toonaangevend dataherstel, e-mailextractie en -herstel, gegevensvernietiging en tapebeheer. KLDiscovery wordt door zowel Inc. Magazine (Inc. 5000) als Deloitte (Deloitte's Technology Fast 500) beschouwd als een van de snelstgroeiende bedrijven in Noord-Amerika. In 2014 werd CEO Chris Weiler uitgeroepen tot Ernst & Young Entrepreneur of the Year™. Daarbij is KLDiscovery een Relativity-gecertificeerde partner en houdt de ISO/IEC 27001-gecertificeerde datacentra over de hele wereld in stand. Stuur voor meer informatie een e-mail naar info@kldiscovery.com of bezoek onze website www.kldiscovery.com.

Over Pivotal Acquisition Corp.

Pivotal Acquisition Corp., een openbare investeringsinstelling, is een blancochequebedrijf met als doel een fusie, aandelenruil, verwerving van activa, aandelenkoop, herkapitalisering, reorganisatie of andere soortgelijke bedrijfscombinatie met een of meer bedrijven of entiteiten te bewerkstelligen. De effecten van Pivotal waren genoteerd op de beurs van New York onder de beurscodes PVT, PVT WS en PVT.U. Ga voor meer informatie naar www.pivotalac.com.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht omvat ‘toekomstgerichte verklaringen’ binnen de betekenis van de ‘veiligehavenbeginselen’ van de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act 1995. Alle verklaringen in dit persbericht anders dan verklaringen van historische feiten, die zonder beperking verklaringen betreffende de toekomstige financiële en zakelijke prestaties van KLD, aantrekkelijkheid van de productaanbiedingen en het platform van KLD en het waardevoorstel van de producten van KLD omvatten, zijn toekomstgerichte verklaringen. Het gebruik in dit persbericht van de woorden ‘inschatten’, ‘ramen’, ‘verwachten’, ‘vooruitlopen’, ‘voorspellen’, ‘plannen’, ‘trachten’, ‘veronderstellen’, ‘nastreven’, ‘kunnen’, ‘zullen’, ‘mochten’, ‘toekomst’, ‘voorstel’ en variaties op deze woorden of soortgelijke uitdrukkingen (of de tegengestelde versie van dergelijke woorden of uitdrukkingen) zijn bedoeld om de toekomstgerichte verklaringen te identificeren. Deze toekomstgerichte verklaringen staan niet garant voor toekomstige prestaties, voorwaarden of resultaten en hebben betrekking op een aantal bekende en onbekende risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere belangrijke factoren, waarvan er vele buiten de managementcontrole van KLD vallen, die feitelijke resultaten of uitkomsten kunnen veroorzaken die materieel verschillen van de resultaten en uitkomsten die zijn besproken in de toekomstgerichte verklaringen. Belangrijke factoren die de feitelijke resultaten of uitkomsten kunnen beïnvloeden zijn o.a.: het onvermogen om de verwachte voordelen van de voorgestelde bedrijfscombinatie te onderkennen; kosten met betrekking tot de voorgestelde bedrijfscombinatie; het vermogen van KLD om zijn plannen uit te voeren en nieuwe producten te ontwikkelen en op de markt te brengen en de planning van deze ontwikkelingsprogramma's; de inschattingen van KLD over de grootte van de markten voor zijn oplossingen; de mate en het niveau van marktacceptatie van de oplossingen van KLD; het succes van andere concurrerende technologieën die beschikbaar kunnen komen; het vermogen van KLD om acquisities te identificeren en integreren; de prestatie en beveiliging van de diensten van KLD; mogelijke geschillen met betrekking tot Pivotal of KLD; en algemene economische en marktcondities die van invloed zijn op de vraag naar diensten van KLD. Pivotal en KLD nemen geen enkele verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te wijzigen, die kunnen voortvloeien uit nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderzijds, tenzij dit wettelijk vereist is.

Contacts

Investors

Richard Simonelli
973-896-8184
richard.simonelli@kldiscovery.com

Media

Krystina Jones
888.811.3789
krystina.jones@kldiscovery.com


Over KLDiscovery

KLDiscovery levert technologische diensten en software om advocatenkantoren, bedrijven, overheidsinstanties en consumenten te helpen bij het oplossen van complexe dataproblemen. Het bedrijf, met meer dan 26 locaties in 17 landen, is wereldleider op het gebied van het leveren van hoogwaardige oplossingen voor eDiscovery, informatiebeheer en dataherstel ter ondersteuning van geschillen, het naleven van regelgeving, interne onderzoeken, dataherstel en de managementbehoeften van onze klanten. Al meer dan 30 jaar biedt KLDiscovery diensten aan op het gebied van gegevensverzameling en forensisch onderzoek, early case assessment, elektronische opsporing en gegevensverwerking, applicatiesoftware en datahosting voor online documentbeoordelingen en beheerde documentreviewdiensten. Daarnaast levert KLDiscovery via het wereldwijde Ontrack Data Recovery-netwerk toonaangevend dataherstel, e-mailextractie en -herstel, gegevensvernietiging en tapebeheer. KLDiscovery wordt door zowel Inc. Magazine (Inc. 5000) als Deloitte (Deloitte's Technology Fast 500) beschouwd als een van de snelstgroeiende bedrijven in Noord-Amerika. In 2014 werd CEO Chris Weiler uitgeroepen tot 'Ernst & Young Entrepreneur of the Year™. Daarbij is KLDiscovery een gecertificeerde relatie van Relativity en houdt de ISO/IEC 27001-gecertificeerde datacentra over de hele wereld in stand. Stuur voor meer informatie een e-mail info@kldiscovery.com of bezoek onze website www.kldiscovery.com/nl.

Contacten voor investeerders

Dawn Wilson
571.424.0818
dawn.wilson@kldiscovery.com

Contactpersoon media

Adrienn Toth
+44 (0)20 7549 9641
adrienn.toth@kldiscovery.com