Verklaring m.b.t. gelijke kansen op werk

De KLDiscovery-groepsmaatschappijen zetten zich volledig in voor gelijke kansen op werk en het aantrekken, behouden, ontwikkelen en promoten van de meest geschikte medewerkers, ongeacht hun ras, huidskleur, religie, geslacht, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit, nationale afkomst, leeftijd, staatsburgerschap, fysieke of verstandelijke handicap, of beschermde veteranenstatus. Wij doen er alles aan om te zorgen voor een werkomgeving zonder discriminatie en intimidatie, en waar medewerkers met respect en waardigheid worden behandeld.

KLDiscovery is een groep bedrijven, die gespecialiseerd is in eDiscovery- en datarecoveryoplossingen, en opereert wereldwijd via LDiscovery, LLC, Kroll Ontrack, LLC en LD International Holdings Limited samen met de betreffende dochtermaatschappijen.