dinsdag 3 februari 2015

Kroll Ontrack speelt in op toenemend aantal internationale onderzoeken met een nieuw datacentrum in Parijs

Amsterdam, 3 februari 2015. Kroll Ontrack, de vooraanstaande wereldwijde leverancier van producten en diensten op het gebied van ediscovery en dataherstel voor bedrijven die verwikkeld zijn in rechtszaken en juridische onderzoeken, heeft vandaag bekendge

Kroll Ontrack levert al diensten op het gebied van dataherstel en elektronische bewijsvoering in Frankrijk sinds 1998. Het bedrijf investeert in het nieuwe datacentrum als reactie op het toenemende aantal internationale onderzoeken en andere juridische zaken bij Franse bedrijven, waarvoor het noodzakelijk is dat het elektronische bewijsmateriaal binnen de landsgrenzen wordt geanalyseerd.

Voor Franse bedrijven groeit het risico op rechtszaken door grensoverschrijdende geschillen en internationale arbitrage. Wereldwijde onderzoeken, vaak in het kader van de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en geleid door het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën, komen steeds vaker voor en verhogen het risico op juridische procedures. In Europa zorgt de intensievere samenwerking tussen verschillende autoriteiten - die het mededingingsrecht handhaven - en de strikte handhaving door de Franse autoriteiten voor grotere risico's.

Franse bedrijven zijn verplicht data aan te leveren op verzoek van de autoriteiten, maar de strenge wetten betreffende gegevensbescherming weerhouden hen ervan om deze data naar het buitenland te sturen voor verwerking en opslag in documentreviewdatabases. Bedrijven verkiezen - en volgen hiermee de richtlijnen opgesteld door de Franse autoriteit betreffende gegevensbescherming - om hun data in Frankrijk te filteren voordat die ter beschikking worden gesteld aan gerechtshoven of autoriteiten in het buitenland. Dankzij de opening van Kroll Ontrack's nieuw datacentrum kunnen Franse organisaties nu gebruikmaken van plaatselijke experts en toonaangevende technologie voor het identificeren en aanleveren van elektronisch bewijsmateriaal binnen de eigen landsgrenzen.

De druk om interne compliance-audits te houden, wordt steeds groter en bedrijven maken gebruik van e-discoveryoplossingen om proactief hun data te doorzoeken naar sporen van zakelijk wangedrag.

“Dankzij ons nieuw datacentrum kunnen Franse bedrijven drie belangrijke uitdagingen het hoofd bieden: de toename in het aantal internationale en binnenlandse onderzoeken, de groeiende hoeveelheid data die ze moeten doorzoeken en de noodzaak om te voldoen aan steeds strengere wetgeving op het gebied van gegevensbescherming”, aldus Tim Phillips, Managing Director van Kroll Ontrack International Legal Technologies. “Hoewel er in Frankrijk, in tegenstelling tot de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, geen formele regels zijn voor e-discovery, zien we steeds meer internationale zaken waarbij bedrijven op korte termijn elektronisch bewijsmateriaal moeten analyseren en aanleveren. Het is dus belangrijk voor onze Franse klanten dat ze de data kunnen verwerken en opslaan in hun eigen land. Niet alleen vanwege de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, maar ook omdat het belangrijk is om snel te kunnen reageren op internationale verzoeken.”

“Er zijn het afgelopen jaar meerdere grote zaken geweest waarbij de wetgever de Franse tak van internationale bedrijven onderzocht en ongekend hoge boetes uitdeelde. Dat toont wel aan hoe groot de behoefte is aan plaatselijke expertise en dataverwerkingsdiensten”, aldus Phillips. “Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuwe gegevensbeschermingswet en bekijkt het Franse parlement momenteel  een wetsontwerp dat handelsgeheimen van Franse bedrijven verder beschermd. Met het aanscherpen van dergelijke wetgeving is het essentieel dat Franse bedrijven kunnen beschikken over plaatselijke e-discoveryfaciliteiten, zodat ze meer controle hebben over hun data en het misbruik van vertrouwelijke gegevens kunnen onderzoeken.”

De opening van het Franse datacentrum is een belangrijk onderdeel van de strategie van Kroll Ontrack om e-discoverysoftware en plaatselijke expertise te bieden waar en wanneer klanten die nodig hebben. Sinds de opening van het datacentrum in Frankfurt in mei 2014 heeft Kroll Ontrack al ruim 104 miljoen pagina’s geüpload naar de reviewdatabases die in Duitsland worden gehost. Daarnaast is al ruim 10.000 GB aan data verwerkt.

Kroll Ontrack beschikt over ultramoderne datacentra in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Japan, Duitsland en sinds kort Frankrijk, en beheert meer dan 20 petabytes aan actieve data voor zijn klanten.

Het nieuwe datacentrum in Parijs biedt zeer uitgebreide beveiliging en ongeëvenaarde faciliteiten voor essentiële toepassingen zoals e-discovery. Via het nieuwe datacentrum kunnen bedrijven en advocatenkantoren in Europa gebruikmaken van de e-discoverytechnologieën van Kroll Ontrack voor het verwerken en filteren van data. Daarnaast biedt Kroll Ontrack een tool voor documentreview aan dat in elk stadium van een juridische zaak kan worden ingezet. De intelligente technologie zorgt daarbij voor controle over datavolumes en kosten.

Ga voor meer informatie over de producten en diensten van Kroll Ontrack naar http://www.ediscovery.com/nl

Over Kroll Ontrack Inc.

Kroll Ontrack levert technologische services en software waarmee juridische instanties, bedrijven, overheidsinstellingen en consumenten data op efficiënte en kosteneffectieve wijze kunnen beheren, herstellen, doorzoeken, analyseren en produceren. Naast bekroonde software biedt Kroll Ontrack ook diensten aan op het gebied van dataherstel, datavernietiging, e-discovery en documentreviewservices. Ga voor meer informatie over de producten en diensten van Kroll Ontrack naar: www/ediscovery.com/nl of volg @KrollOntrackEU op Twitter.

Contactpersonen voor de media:
Contactgegevens Citigate Dewe Rogerson:
Charlotte Pascal/Judith Massey/Camilla Medd
Tel: +44 20 7282 1021 / 2987 /2846
E-mail: charlotte.pascal@citigate.co.uk / judith.massey@citigatedr.co.uk / camilla.medd@citigatedr.co.uk


Over KLDiscovery

KLDiscovery levert technologische diensten en software om advocatenkantoren, bedrijven, overheidsinstanties en consumenten te helpen bij het oplossen van complexe dataproblemen. Het bedrijf, met meer dan 26 locaties in 17 landen, is wereldleider op het gebied van het leveren van hoogwaardige oplossingen voor eDiscovery, informatiebeheer en dataherstel ter ondersteuning van geschillen, het naleven van regelgeving, interne onderzoeken, dataherstel en de managementbehoeften van onze klanten. Al meer dan 30 jaar biedt KLDiscovery diensten aan op het gebied van gegevensverzameling en forensisch onderzoek, early case assessment, elektronische opsporing en gegevensverwerking, applicatiesoftware en datahosting voor online documentbeoordelingen en beheerde documentreviewdiensten. Daarnaast levert KLDiscovery via het wereldwijde Ontrack Data Recovery-netwerk toonaangevend dataherstel, e-mailextractie en -herstel, gegevensvernietiging en tapebeheer. KLDiscovery wordt door zowel Inc. Magazine (Inc. 5000) als Deloitte (Deloitte's Technology Fast 500) beschouwd als een van de snelstgroeiende bedrijven in Noord-Amerika. In 2014 werd CEO Chris Weiler uitgeroepen tot 'Ernst & Young Entrepreneur of the Year™. Daarbij is KLDiscovery een gecertificeerde relatie van Relativity en houdt de ISO/IEC 27001-gecertificeerde datacentra over de hele wereld in stand. Stuur voor meer informatie een e-mail info@kldiscovery.com of bezoek onze website www.kldiscovery.com/nl.

Contacten voor investeerders

Dawn Wilson
571.424.0818
dawn.wilson@kldiscovery.com

Contactpersoon media

Adrienn Toth
+44 (0)20 7549 9641
adrienn.toth@kldiscovery.com