Copyright© 2023 KLDiscovery. All Rights Reserved.

The information contained in this website including any images published is subject to copyright and may not be distributed, modified, reproduced in whole or in part without the prior written permission of KLDiscovery Ontrack, LLC.

KLDiscovery™, the KLDiscovery Logo™, Ontrack™, Ibas™ and other brand names used on this website are trademarks of KLDiscovery Ontrack, LLC or other members of the KLDiscovery group of companies.

KLDiscovery is a group of companies specialising in electronic discovery and data recovery solutions and its parent company, KLDiscovery Inc, is quoted on the OTC Pink Sheet Market in the United States.

LD International Holdings Limited en dochterondernemingen
Verklaring op grond van de Wet moderne slavernij 2015

Deze verklaring is gebaseerd op de Wet moderne slavernij 2015 en heeft betrekking op LD International Holdings Limited, KLDiscovery Ontrack Limited en KLDiscovery Limited. Deze bedrijven zijn geregistreerd in Engeland en Wales (de 'KLDiscovery Group') voor het financiële jaar tot 31 december 2022.

De KLDiscovery Group is wereldwijd werkzaam als leverancier van eDiscovery-oplossingen en dataherstelproducten en -diensten. De KLDiscovery Group is niet van mening dat eDiscovery of dataherstel tot een risicogroep behoren wat betreft slavernij en mensenhandel, aangezien het om technische oplossingen gaat die de eigen technologie van de KLDiscovery Group gebruiken of technologie die gelicentieerd is door een beperkte groep ontwikkelaars van die technologie. Op basis hiervan is er weinig dat de KLDiscovery Group kan doen om de toeleveringsketen te controleren. Desondanks blijft de KLDiscovery Group waakzaam in alle gebieden waar ze actief is en zal ze alle verdachte activiteiten volgen die zouden kunnen leiden tot de verdenking dat onze leveranciers betrokken zijn bij slavernij of mensenhandel.

Niettegenstaande het bovenstaande zal de KLDiscovery Group ervoor zorgen dat ze de volgende maatregelen neemt:

  • Het garanderen van de juiste toepassing van arbeidsprocedures zodat werknemers een veilige werkomgeving hebben;
  • Het naleven van alle arbeidswetgeving en -regelgeving in het Verenigd Koninkrijk; en
  • Het gebruikmaken van een meldingsprocedure voor werknemers die van mening zijn dat hun welzijn, of dat van de KLDiscovery Group, in het gedrang komt.

Deze verklaring is goedgekeurd tijdens de vergadering van de raad van bestuur van LD International Holdings Limited, KLDiscovery Ontrack Limited en KLDiscovery Limited die plaats heeft gevonden op 31 maart 2023.