Analys av Digital Information i Rättsliga Processer

Tisdagen den 3 December

Tack för att du registrerade dig för Analys av digital information i rättsliga processer den 3 December 2019.

Datum:

Tisdagen den 3 December

Mötesplats:

Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8, 103 27, Stockholm


Om du har några frågor under tiden, tveka inte att kontakta oss på events.emea@kldiscovery.com.