Auteursrecht© 2018 KLDiscovery. Alle rechten voorbehouden

De informatie op deze website, inclusief geplaatste afbeeldingen, is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KLDiscovery volledig of in delen worden verspreid, aangepast of vermenigvuldigd.

KLDiscovery™, Ontrack™ en andere merknamen die gebruikt worden op deze website zijn handelsmerken van Kroll Ontrack, LLC of andere leden van de KLDiscovery-groepsmaatschappijen.

KrolLDiscovery™ en KrolLDiscovery Logo™ zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Kroll, LLC of diens dochtermaatschappijen in de Verenigde Staten en andere landen, en worden gebruikt onder licentie van de KrolLDiscovery-groepsmaatschappijen.

KLDiscovery is een groep bedrijven, die gespecialiseerd is in eDiscovery- en gegevenshersteloplossingen en opereert wereldwijd via LDiscovery, LLC, Kroll Ontrack, LLC en LD International Holdings Limited samen met de betreffende dochtermaatschappijen.

LD International Holdings Limited en dochtermaatschappijen
Openbaarmaking conform de Modern Slavery Act 2015 (wet in het VK inzake moderne slavernij van 2015)

Deze openbaarmaking is conform de Modern Slavery Act 2015 (wet in het VK inzake moderne slavernij van 2015) en geldt voor LD International Holdings Limited, Kroll Ontrack Limited en KLDiscovery Limited, alle bedrijven die geregistreerd zijn in Engeland en Wales (de “KLDiscovery-groep”) voor het boekjaar tot 30 september 2016.

De KLDiscovery-groep is wereldwijd actief als een provider van eDiscovery-oplossingen, alsmede gegevensherstelproducten en diensten. De KLDiscovery-groep is van mening dat eDiscovery of gegevensherstel niet in een hoge gevarencategorie vallen voor slavernij en mensenhandel, aangezien deze technische oplossingen zijn, die gebruikmaken van bedrijfseigen technologie van de KLDiscovery-groep of gelicentieerd zijn door een beperkt aantal ontwikkelaars van zulke technologie. Op deze basis kan de KLDiscovery-groep weinig doen om z'n leveringsketens te controleren. De KLDiscovery-groep blijft echter waakzaam bij alle zakelijke activiteiten van de groep en zal controleren op verdachte activiteiten, waarbij ook onze leveranciers verdacht kunnen worden van betrokkenheid bij slavernij of mensenhandel.

Ondanks het bovenstaande garandeert de KLDiscovery-groep dat het volgende wordt ondernomen:

  • Waarborging dat correcte arbeidsprocedures worden geïmplementeerd, zodat medewerkers een veilige werkomgeving hebben;
  • Naleving van alle arbeidswetgeving en -regelgeving in het Verenigd Koninkrijk; en
  • Toepassing van een meldingsprocedure voor medewerkers, die vinden dat hun welzijn, of dat van de KLDiscovery-groep, wordt aangetast.

Deze openbaarmaking is goedgekeurd tijdens een bestuursvergadering van de directeuren van LD International Holdings Limited, Kroll Ontrack Limited en KLDiscovery Limited tijdens bestuursvergaderingen op 29 juni 2017.