Uw Gegevens



Aangevraagde Informatie

Door dit formulier in te vullen, dient u een verzoek tot inzage van uw persoonlijke gegevens in onder de AVG (GDPR) voor alle data die door KLDiscovery zijn verzameld, verwerkt en bewaard waar u recht op heeft deze te ontvangen.
Vul het formulier in met voldoende informatie, aangezien dit ons in staat stelt om u sneller te kunnen identificeren en daardoor sneller te reageren op uw verzoek. Het verstrekken van onvoldoende informatie leidt tot een vertraging in de verwerkingstijd van uw verzoek.

KLDiscovery zal u vragen voor verificatie van uw identiteit en adres alvorens enige data aan uw wordt verstrekt. Er wordt geen informatie verstrekt totdat uw identiteit is geverifieerd.

Verklaring

Door dit formulier in te dienen, verklaar ik dat ik de data subject ben die dit verzoek indient of de wettelijke vertegenwoordiger ben van de data subject en hier een volmacht voor heb gekregen.